Onko rasismin ja kansanmurhan välillä eroa?


Vastaus 1:

Rasismi voi olla yksi motiiveista / syistä, jotka johtavat kansanmurhan rikokseen, joten suhdetta 1: 1 ei ole. Siksi kansanmurhan rikos, sellaisena kuin se on tällä hetkellä määritelty YK: n kansanmurhan yleissopimuksessa (määrittelemällä kohderyhmät "kansalliseksi, etniseksi, rodulliseksi tai uskonnolliseksi") ja vielä enemmän sen ajattelemana Raphael Lemkinin kuvailemana termin, kattaa muut ideologiat kuin vain rasismi motiivina / perusteena kohderyhmän hävittämiselle: ne voivat myös kuulua tiettyyn uskontoon tai kansallisuuteen (joka voi hyvinkin sisältää yhden tai useamman etnisyyden). Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että "rodun" voidaan jättää yhtä hyvin pois, koska me nykyään oikeutetusti kyseenalaistamme, onko olemassa sellaista asiaa kuin eri rodut. Sen sijaan sanoisin, että etnisyys riittää kattamaan myös tämän osan. Lisäksi Lemkinillä oli alkuperäisessä kansanmurhan määritelmän luonnoksessa mielessä myös poliittiset ja kulttuuriryhmät. Jälkimmäinen on esimerkiksi erittäin ajankohtainen, kun puhumme stalinistisista puhdistuksista, jotka pyyhkivät läpi koko Neuvostoliiton kansalaisuuden etnisyydestä tai uskonnosta riippumatta ja valitsivat sen sijaan poliittisesti motivoituneita kohteita. Teknisesti ja oikeudellisesti, koska ”poliittista” ryhmää (sama koskee luonnollisesti kulttuuristakin) ei kuitenkaan mainita YK: n yleissopimuksessa, näitä tapauksia ei voida (puhtaasti juridisesti) kutsua kansanmurhaksi, haitta, joka on ollut yksi tärkeimmistä kritiikki, joka kohdistui (poliittisesti neuvoteltuun) kavennettuun määritelmään Lemkinin laajemmasta alkuperäisestä termistä.


Vastaus 2:

Vastauksen tähän pitäisi olla ilmeinen, ja voit helposti etsiä molempien sanojen määritelmät.

Rasismi voi olla niin hienovarainen, että rasistinen asenne voi olla tietämätön heistä.

Kansanmurha on tietyn rotuun, etniseen alkuperään tai uskontoon kuuluvien suuren määrän ihmisten tarkoituksellista ja kohdennettua tappamista.

Sana on mukautettu käytettäväksi sellaisissa lauseissa kuin ”kulttuurin kansanmurha”, mutta kaikissa tapauksissa on tarkoitus tehdä valtavia vahinkoja koko väestölle.

Kansanmurhalla on aina tärkeä osa rasismia, mutta se ei tarkoita, että sanat tarkoittavat jotain lähellä samaa asiaa.

Toivottavasti tämä selventää asian sinulle.