Mitä eroa varoitushakemuksen ja oikeudellisen huomautuksen välillä on?


Vastaus 1:

Jokaisessa oikeudenkäynnissä sen, joka siirtää tuomioistuimen saadakseen helpotusta vastustajaa vastaan, on ilmoitettava vaatimuksestaan. Tämä ilmoitus löytyy tuomioistuimesta, jossa tuomioistuin määrää ilmoitustavan. Tämän on noudatettava perusperiaatteita, nimittäin audi alterum patrem, mikä tarkoittaa, että kuullaan molemmat osapuolet (ennen johtopäätöksen tekemistä). Ilmoituksen antamisen yhteydessä tuomioistuin lykkää käsittelyä 4 viikkoon tapauksen olosuhteista riippuen. Tänä aikana vetoomuksen esittäjän on todistettava tiedoksianto tiedoksiannosta.

Joissakin kiireellisissä asioissa vetoomuksen esittäjä kuitenkin kääntyy tuomioistuimen puoleen kiireellistä apua varten. Tällaisissa tapauksissa vetoomuksen esittäjä vetoaa tuomioistuimeen antamaan kiireellisiä toimenpiteitä ilmoittamatta siitä välitoimille toiselle osapuolelle. Otetaan esimerkiksi kieltokanto (jota kutsutaan oleskeluksi, yleisön ymmärtämiseksi, vaikka näiden kahden välillä onkin vähäisiä eroja, juridisesti puhuen). Vetoomuksen esittäjän vastustaja on loukannut vetoomuksen esittäjän omaisuutta jatkamalla vetoomuksen esittäjän yhdistetyn seinän purkamista. Kantaja / vetoomuksen esittäjä pyytää tuomioistuinta antamaan määräyksen estääkseen vastaajaa / vastaajaa purkamasta yhdistelmäseinämää, ja entinen ei voi odottaa 4 viikkoa ilmoituksen toimittamisesta. Hän etsii välitöntä helpotusta määräyksellä. Tuomioistuimen asiasta riippuen tuomioistuin voi määrätä väliaikaisia ​​määräyksiä, jotka ovat yleensä voimassa siihen asti, kunnes vastaaja tulee saapumaan. Väliaikainen määräys annetaan kuulematta vastaajaa kantajan esittämän kiireellisyyden vuoksi, vain jos puolustaja ei ole jättänyt huomautusta.

Vastaaja vaatii varoituksella, ettei päätöstä anneta antamatta hänelle mahdollisuutta tulla kuulluksi. Tällaisissa tapauksissa tuomioistuimen on ilmoitettava vastaajalle kantajan esittämästä kehotuksesta huolimatta.

Lakkoihin sovelletaan siviiliprosessilain (CPC) 148A §: ää. Kaikki huomautukset ovat voimassa 90 päivän ajan siitä, kun ne on esitetty tuomioistuimessa. Caveatin prosessi on noudattaa tuomioistuimen periaatetta kuulla molemmat oikeudenkäynnin osapuolet ennen päätöksen antamista.

Caveat on täytettävä tietyssä muodossa. Tämä muoto eroaa vetoomuksen muodosta.

Toivottavasti olen tehnyt Caveatin tarkoituksen selväksi. Siirry nyt vetoomukseen. Vetoomus on jätetty tuomioistuimeen helpotusta varten. Se voi olla vaatia tuomioistuinta tarkastamaan oikeudenkäynnin omaisuus, tutkimaan todistajaa, poistamaan päätös, kun sitä kutsutaan täytäntöönpanovetoomukseksi ja niin edelleen. Hakemuksen voi jättää vapautuksen hakemiseksi tuomioistuimesta.