Mitä eroa on vastuskyvyn ja reaktiivisuuden välillä?


Vastaus 1:

Wikipedian mukaan ”Sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä reaktanssi on piirielementin vastus virran tai jännitteen muutokselle, joka johtuu elementin induktanssista tai kapasitanssista. Reaktanssin käsite on samanlainen kuin sähköinen vastus, mutta se eroaa monilta osin. Nyt kerron teille joitain eroja:

  1. Vastus ei riipu taajuudesta, mutta reaktanssi on. Induktiiviselle reaktiivisuudelle Xl = 2 * pi * f * L ja kapasitiiviselle reaktanssille Xc = 1 / (2 * pi * f * c) ja impedanssille Z = R + j Xl tai Z = Rj Xc.Todellinen teho absorboidaan vastus elementti, mutta ei reaktanssielementissä. Vain absorboi reaktiivista tehoa.

Mielestäni tämä voi auttaa sinua.