Mitä eroa tilastotieteen ja data-analyysin välillä on?


Vastaus 1:
  • Tietojen visualisointiYhteenvetoraportit ja kojetaulut; johdon raportointiperustietojen tutkiminen; vertaile ryhmien keskiarvoja, trendi-muuttujaa ajan myötä jne.
  • Tutki tietojaHypoteesinmuodostaArvaa kokeiluLaadi malli; käytä oikeaaTarkista oletuksesiTestaa merkitys