Mitä eroa 'transsendenttisen' ja 'yliluonnollisen' välillä on?


Vastaus 1:

Transsendentti on enemmän relativoiva sana. On kokemusta jostakin, joka ylittää ihmisen, tai jostakin, joka ylittää esineen. Se on suhteessa kyseiseen henkilöön tai esineeseen. Tässä mielessä Jumala ylittää luomuksensa tai mystisessä meditaatiossa ihminen ylittää solidaarisuuden luonnon ja ihmisen kanssa kokemalla 'korkeamman' ykseyden.

Puhuminen jostakin yliluonnollisesta koskee yksiköitä, jotka eivät ole meidän kykymme selittää tieteen tai luonnonlakien avulla. Esimerkkejä sellaisista kokonaisuuksista ovat taivaan helvetti, demonit ja enkelit sekä astraalikehot.

Siitä huolimatta voimme myös sanoa, että yliluonnolliset entiteetit ylittävät luonnon. Kuten astraalikeho on rajannut hänen luonnollisen ruumiinsa, ja Jumala yliluonnollisena olentona ylittää luomuksensa ja luomuksensa.